Kodet zonale Uganda

Kodet e zonave të Uganda:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Fort Portal4834

Kodet zonale Uganda