Kodet zonale Malta

Kodet e zonave të Malta:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Lija, Mosta42
2.Lija, Mosta42

Kodet zonale Malta