Kodet zonale Maldivet

Kodet e zonave të Maldivet:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Alif Alif666
2.Alif Dhaalu668

Kodet zonale Maldivet