Kodet zonale Kape Verde

Kodet e zonave të Kape Verde:Kodet zonale Kape Verde