Kodet zonale Kameruni

Kodet e zonave të Kameruni:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Wum233205

Kodet zonale Kameruni