Kodet zonale Kameruni

Kodet e zonave të Kameruni:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Jamot22220
2.Jamot22221

Kodet zonale Kameruni