Kodet zonale Izraeli

Kodet e zonave të Izraeli:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Lowland08

Kodet zonale Izraeli