Kodet zonale Izraeli

Kodet e zonave të Izraeli:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Jerusalem02

Kodet zonale Izraeli