Kodet zonale Burundi

Kodet e zonave të Burundi:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Rural2227

Kodet zonale Burundi