Kodet zonale Angola

Kodet e zonave të Angola:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Tombua643

Kodet zonale Angola